top of page

Algemene voorwaarden

Afspraken en Annuleringen

 • Alle afspraken dienen vooraf te worden geboekt.

 • Annuleringen dienen minstens 24 uur van tevoren te worden gemeld. Bij niet-naleving behoudt.

 • BodyTouch zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.

Betalingen en Tarieven

 • De massage dient vooraf of direct na de behandeling betaald te worden. Dit kan cash of met een bancontact app.

 • BodyTouch behoudt zich het recht voor om tarieven en betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de klant via de website.

Vertrouwelijkheid en Respect

 • De therapeuten van BodyTouch zullen de privacy van de klant respecteren en alle informatie als vertrouwelijk beschouwen.

 • Klanten worden vriendelijk verzocht hetzelfde respect te tonen aan de therapeuten.

 • De gegevens die worden verzameld (zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres), worden gebruikt om rechtstreeks met u te communiceren.

 • Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden enkel voor de praktijk gebruikt en niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming

 

Gezondheid en Medische Informatie

 • Een massage bij BodyTouch kan niet gezien worden als een medische behandeling. Noch wordt er aan diagnostiek gedaan.

 • Klanten dienen alle relevante medische informatie voorafgaand aan de massage te verstrekken zoveel mogelijk via het intakedormulier

 • BodyTouch behoudt zich het recht voor om de massage te weigeren indien er bezorgdheid is over de gezondheid van de klant.

 

Aansprakelijkheid

 • BodyTouch is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade aan eigendommen van klanten, tenzij deze rechtstreeks te wijten is aan nalatigheid van BodyTouch.

Recht om de Dienst te Weigeren

 • BodyTouch behoudt zich het recht voor om de massage te weigeren aan personen die onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen, agressief gedrag vertonen, of anderszins de veiligheid en het welzijn van het personeel en andere klanten in gevaar brengen.

 • BodyTouch kan diensten weigeren indien de hygiene van de klant onvoldoende is

 

Geschillen

 • Eventuele geschillen zullen worden beslecht volgens de geldende wetten.

 • BodyTouch is lid van de Belgische Massage Federatie. Deze federatie ziet er op toe dat de massagepraktijken werken conform de geldende wetgeving. Bij klachten kan de BMF optreden

Door het boeken van een massage bij BodyTouch stemt de klant in met deze algemene voorwaarden

Laatste update: 30/12/2023

bottom of page